FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Prezentujemy tutaj listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących praktyk/staży i rekrutacji, wraz z naszymi odpowiedziami. W przypadku braku szukanej przez Ciebie informacji, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Prezentujemy tutaj listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących praktyk/staży i rekrutacji, wraz z naszymi odpowiedziami. W przypadku braku szukanej przez Ciebie informacji, zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

STAŻE/PRAKTYKI

STAŻE/PRAKTYKI

Czy przyjmują Państwo uczniów i studentów? Jeśli tak, to na jakiej zasadzie?

Tak, przyjmujemy uczniów i studentów na praktyki oraz staże organizowane przez szkoły średnie oraz uczelnie wyższe w ramach trójstronnej umowy o staż lub praktykę zawodową.
Na chwilę obecną PERITUS-ACT nie organizuje własnych praktyk oraz staży.

Studenci/Uczniowie jakich uczelni oraz kierunków mogą aplikować na praktyki/staż?

W przypadkach uczniów preferujemy szkoły techniczne o kierunku Informatycznym.
W przypadku studentów, preferujemy kierunki:

  • Informatyki, Automatyki i Robotyki, Programowania i Baz Danych, Mechatroniki oraz kierunków pokrewnych,
  • Marketingu, Marketingu i Sprzedaży, Administracji oraz kierunków pokrewnych.

 

Czy są jakieś ograniczenia w latach nauki, aby odbyć staż/praktykę w PERITUS-ACT?

Przyjmujemy studentów niezależnie od roku nauki oraz uczniów klas III, IV oraz V szkół technicznych.

Czy mając jedynie miesięczną praktykę do zaliczenia również mogę starać się o przyjęcie?

Oczywiście. Minimalny okres praktyki to jeden miesiąc.

Czy mogę rozłożyć praktykę w czasie?

Oczywiście, ze względu na czas trwania, praktyki i staże są ustalane indywidualnie.

Czy są jakieś konkretne wymagania odnośnie osób zgłaszających się na praktyki w PERITUS-ACT?

Od osób zainteresowanych wymagamy przede wszystkim zaangażowania, proaktywności, dążenia do rozwoju i poszerzania swojej wiedzy, kreatywności i otwartości na nowe wyzwania. Zwracamy uwagę na umiejętność pracy w zespole i dobrą organizację pracy własnej.

Posługiwanie się językiem angielskim również jest wymagane.

Jak będą wyglądały moje pierwsze dni w firmie?

Każdy nowy stażysta/praktykant przyjęty do PERITUS-ACT przechodzi przez proces wdrożenia, podczas którego zapoznaje się z siedzibą firmy, miejscem pracy, zespołem, strukturą organizacyjną oraz zwyczajami panującymi w firmie. Doświadczony pracownik wprowadza również nowego członka zespołu w aktualne projekty i zadania, nad którymi będzie pracował, a także wprowadza go w przyjętą metodologię pracy.

Jak będą wyglądały moje pierwsze dni w firmie?

Każdy nowy stażysta/praktykant przyjęty do PERITUS-ACT przechodzi przez proces wdrożenia, podczas którego zapoznaje się z siedzibą firmy, miejscem pracy, zespołem, strukturą organizacyjną oraz zwyczajami panującymi w firmie. Doświadczony pracownik wprowadza również nowego członka zespołu w aktualne projekty i zadania, nad którymi będzie pracował, a także wprowadza go w przyjętą metodologię pracy.

Jakie godziny praktyk/stażu obowiązują w PERITUS-ACT?

Preferowane godziny stażu/praktyk powinny pokrywać się z godzinami pracy poszczególnych zespołów, gdyż zależy nam na tym, aby stażyści / praktykanci, rozwijali się pod okiem swoich doświadczonych opiekunów.

Zespoły zaczynają pracę między godziną siódmą a dziewiątą rano.

Czy jest możliwość odbywania praktyki/stażu zdalnie?

Nie ma takiej możliwości.

ZATRUDNIENIE

ZATRUDNIENIE

Jaki poziom znajomości języka angielskiego jest wymagany?

Wymagany poziom znajomości języka angielskiego różni się w zależności od stanowiska, preferujemy nie niższy poziom niż B1-B2.

Czy tylko język angielski jest wymaganym językiem obcym?

Tak, angielski jest jedynym wymaganym językiem. Umiejętność posługiwania się w dowolnym języku obcym (preferowany niemiecki), PERITUS – ACT postrzega jako dodatkowy atut.

Jak będą wyglądały moje pierwsze dni w firmie?

Każdy nowy pracownik przyjęty do PERITUS-ACT przechodzi przez proces wdrożenia, podczas którego zapoznaje się z siedzibą firmy, miejscem pracy, zespołem, strukturą organizacyjną oraz zwyczajami panującymi w firmie. Doświadczony pracownik wprowadza również nowego członka zespołu w aktualne projekty i zadania, nad którymi będzie pracował, a także wprowadza go w przyjętą metodologię pracy.

Jakie godziny pracy obowiązują w PERITUS-ACT?

Preferowane godziny rozpoczęcia pracy są między siódmą a dziewiątą rano. Jednak w zależności od stanowiska istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godzin pracy. 

Czy jest możliwość pracy zdalnej?

Na wybranych stanowiskach istnieje możliwość podjęcia pracy zdalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu jej częstotliwości oraz zakresu godzin.

Czy praca w PERITUS-ACT wiąże się z wyjazdami?

W zależności od stanowiska i realizowanego projektu. Wyjazdy dotyczą głównie Zespołu Wdrożeniowców, ale ich częstotliwość jest zmienna. Są to zarówno wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne.
Wraz z rozwojem pracy zdalnej firma stara się ograniczać ilość wyjazdów.

Jak działa dofinansowanie do szkoleń pracowników?

Każdemu pracownikowi przysługuje raz w roku dofinansowanie do rozwoju pracowników. Kwota może być przeznaczona między innymi na szkolenia, warsztaty, konferencje, materiały edukacyjne, e-booki oraz wiele innych.

Karta MultiSport - podstawowe informacje

Każdemu pracownikowi przysługuje dofinansowanie do karty MultiSport.